Pár slov o nás...

Koncem roku 2012 jsme začali v rumunské české vesnici Rovensko, v oblasti Banát, budovat základy pro samostatně udržitelný prostor, rodový statek, jedlý les a s vaší pomocí a zájmem snad v budoucnu i prostor, kde se mohou potkávat lidé, kteří zdravý a duchaplný život vnímají podobně jako my. 

Rovensko si po 200 let uchovalo svůj původní vzhled i tradiční styl života, ale rychle vymírá, protože mladí lidé odsud odešli zpátky do Čech za prací a „lehčím životem“. V současné době zde žije už pouze 70 lidí, z kterých většině je nad 50 - 60 let. Vesnice i naše salaš leží na vrcholku hor cca.18km od Dunaje a jsou nádherným místem s podmanivou atmosférou. Plánujeme zde výstavbu malého nezávislého ekologického baráčku s využitím větrné elektrárny a čerpadla, parního stroje a jiných "alternativních" zdrojů energie, stodoly, budeme budovat retenční nádrže a systém zachytávající vodu ze svahu, vyvýšené záhony, terásky, zeleninovou zahradu na základě permakulturních principů, podzemní skleník  a další množství zábavných prací. Rádi bychom pěstovali více než 300 druhů zeleniny, ovoce, bylin, květů, tabáku a všeho, co si bude přát růst s náma. 

Po náročných "manažerských" letech v Praze jsme oba procitli do pochopení, že to, co nám přináší pocit naplnění a klidu se nenachází tam, kde jsme dosud marně hledali. Nemoc nás dovedla k ctění tela, ducha a mysle a započali sme velké čištění a úklid ve všech aspektech života. A že je to hodně práce :)! Zde jsme se na první pohled zamilovali do malebného malebného kousku Země. A tak tedy, jak si naše srdce, které jsme se neučili respektovat, přeje, tvoříme si tady nový životní prostor, respektujíc přirozené zákony Života.

Jsme mladá, zatím bezdětná dvojice a jezdí sem spousta přátel a WWOOFerů z celého světa. S otevřeným srdcem a myslí uvítáme každou pomocnou ruku s budováním žití nezávislého na složenkách či účtech a budeme s ním či ní kromě práce sdílet zdejší genius loci a radost z tvoření. Zajímáme se o alternativní zdroje energie a samostatně udržitelné zařízení či systémy, které usnadní práci a život zde, v horských podmínkách i jinde. Už víme, že nezávislý život se nedá vybudovat ze dne na den a s respektem se věnujeme jak detoxikaci a výživě těla i ducha tak poctivé práci na budování nové existence.